Week van het Nederlands 2017

7 oktober 2017 t/m 14 oktober 2017

Van 7 tot en met 14 oktober 2017 vindt de derde Week van het Nederlands (WvhN) plaats.

Met dit initiatief wil de Taalunie aandacht vragen voor de meerwaarde van het Nederlands. Taal biedt kansen op sociaal, cultureel en bedrijfseconomisch vlak. Tijdens de Week van het Nederlands worden in Vlaanderen en Nederland talloze activiteiten georganiseerd die het belang en de rijkdom van het Nederlands op een feestelijke manier zichtbaar maken. Het motto van de eerste editie is 'Iedereen aan het woord'.

Tijdens de Week van het Nederlands worden de krachten gebundeld van talloze organisaties die vanuit hun eigen doelstellingen een bijdrage leveren aan het Nederlands. Met een diversiteit aan activiteiten wordt zichtbaarheid gegeven aan het belang van het Nederlands. Want het Nederlands biedt mensen en sectoren kansen. Zo kan goede taalbeheersing sociale en professionele kansen vergroten en sectoren economische en maatschappelijke meerwaarde opleveren. De Week van het Nederlands biedt hiervoor een platform.

Ook uw organisatie kan een activiteit organiseren en op deze wijze partner worden van de Week van het Nederlands. U kunt denken aan bijvoorbeeld een dictee, een gedichtenwedstrijd, een debat of een muziekfestival. Alles is mogelijk, zolang er maar een connectie is met de Nederlandse taal.

Meer informatie: Week van het Nederlands.