Voorleesmomentje

18 februari 2020, van 09:00 tot 09:30 | Bibliotheek Sluiskil

Kosten: Gratis

Voorleesmomentje in Bibliotheek Sluiskil

Voorleesmomentje voor (groot) ouders en peuters

Lees- en mediaconsulent Elma Visman van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen leest voor. Daarna kunnen (groot)ouders hun eigen (klein)kindje voorlezen met een zelf gekozen boekje.

De ouderkamer

voorleesmomentje in bibliotheek Sluiskil

De ouderkamer wilt ouderbetrokkenheid stimuleren en ouders met elkaar in contact brengen en mee laten denken met de opvang/het onderwijs van hun kinderen. In Sluiskil zijn ze momenteel in de opstartfase en proberen ze door samenwerking met de verschillende partners binnen de Brede School (basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal, GGD, logopedie en bibliotheek) activiteiten te laten plaatsvinden. Ook is er een ideeënbus zodat ouders mee kunnen denken.

Peuters houden van boeken

U bent van harte welkom, de toegang is gratis en de koffie en thee staat klaar! Iedere bijeenkomst staat een ander prentenboek centraal. Afhankelijk van het onderwerp wat op dat moment bij de opvang behandeld wordt. 
Start 9:00 uur en einde 9:30 uur. Bibliotheek Sluiskil maakt onderdeel uit van Brede School ‘t Mozaïek aan de Spoorstraat 40a.