Cursus Open Boek

Gepubliceerd op: 19 december 2022 11:47

cursus open boek in bibliotheek terneuzen

De cursus Open Boek is de opleiding tot leescoördinator op de basisschool. Deze cursus organiseert de Bibliotheek in het kader van de Bibliotheek op School, waarin de leescoördinator nauw samenwerkt met de leesconsulent van de Bibliotheek.

De cursus

De cursus is bedoeld voor leerkrachten die affiniteit hebben met leesbevordering en de taak van leescoördinator op zich willen nemen. De cursus bestaat uit vier studiebijeenkomsten van drie uur, afgewisseld met huiswerkopdrachten. De cursus is met 40 registeruren gevalideerd door registerleraar.nl. De eindopdracht bestaat uit het opstellen van een leesactiviteitenplan. De cursus wordt gegeven door specialisten van de Bibliotheek.

De cursus Open boek bestaat uit vier themabijeenkomsten:

  1. De kracht van kinderboeken: kennis en fantasie. Visie op lezen en leesbevordering – 8 boekensoorten en hun functies – Hoe breng je een tekst tot leven?
  2. Basisvaardigheden van elke leerkracht. Van leesbevordering naar literatuureducatie – De kenmerken van vertellen, voorlezen, voordragen en presenteren – Leesplezier voor de zwakke lezer
  3. Werkvormen en campagnes. Verbindende en geïntegreerde werkvormen – De relatie tussen werkvormen en landelijke campagnes
  4. De leescoördinator als spin in het web. Leren lezen en leesbevordering – de schoolbibliotheek – de taak van de leescoördinator – het leesplan

Lees de folder

De leescoördinator

cursus open boek in Zeeland

De leescoördinator draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van de werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een leesplan.

Aanmelden

  • Mail naar e.hamelink@biebzvl.nl
  • De cursus wordt in Zeeland gehouden op 20 september, 11 oktober, 1 en 15 november, 6 december 2023 en 17 januari 2024.
  • Tijd: 15.30-18.00 uur.

Reacties van deelnemers

• "Ik vond het een zeer waardevolle aanvulling voor ons leesonderwijs! Fijn om dit te hebben meegemaakt."
• "Dank, heb de cursus met veel plezier gevolgd en het boek van Jos Walta is leesbaar en bruikbaar. (En ik ben zelf ook weer meer gaan lezen!)"