De Bibliotheken zijn weer open voor publiek. Alleen voor het lenen en inleveren van boeken en andere materialen. Afspraken en werkwijze kunnen per locatie verschillen. Ook worden andere openingstijden gehanteerd dan de gebruikelijke. Klik hier voor meer informatie.

Cursus Open Boek

Gepubliceerd op: 19 juni 2019 11:47

cursus open boek in bibliotheek terneuzen

De cursus Open Boek is de opleiding tot leescoördinator op de basisschool. Deze cursus organiseert de Bibliotheek in het kader van de Bibliotheek op School, waarin de leescoördinator nauw samenwerkt met de leesconsulent van de Bibliotheek.

De cursus

De cursus is bedoeld voor leerkrachten die affiniteit hebben met leesbevordering en de taak van leescoördinator op zich willen nemen. Deze taak is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek van deze cursus is dan ook de leesbevordering: leesbeleving en –interesse, leesmotivatie en literaire competenties.
Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.

De cursus Open boek bestaat uit vier themabijeenkomsten:

  1. De kracht van kinderboeken: kennis en fantasie. Visie op lezen en leesbevordering – 8 boekensoorten en hun functies – Hoe breng je een tekst tot leven?
  2. Basisvaardigheden van elke leerkracht. Van leesbevordering naar literatuureducatie – De kenmerken van vertellen, voorlezen, voordragen en presenteren – Leesplezier voor de zwakke lezer
  3. Werkvormen en campagnes. Verbindende en geïntegreerde werkvormen – De relatie tussen werkvormen en landelijke campagnes
  4. De leescoördinator als spin in het web. Leren lezen en leesbevordering – de schoolbibliotheek – de taak van de leescoördinator – het leesplan

 Lees de folder met de volledige beschrijving.

De leescoördinator

cursus open boek in bibliotheek Goes

De leescoördinator draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van de werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een leesplan.

Waar en wanneer

  • De cursus wordt gegeven in bibliotheek Goes van 15.15 uur tot 18.00 uur op dinsdag 3 september en 24 september, dinsdag 22 oktober en dinsdag 12 november
  • Certificaatuitreiking en 1e netwerkbijeenkomst: 10 december van 16.00-17.45 uur
  • Kosten: € 300,- incl. BTW. Alle cursusmaterialen en het boek “Open boek, handboek voor leesbevordering” van Jos Walta zijn hierbij inbegrepen.
  • Aanmelden bij Erica Ringelberg,  specialist jeugd & jongeren Bibliotheek Oosterschelde, T 0113 - 562626 M e.ringelberg@bibliotheekoosterschelde.nl

Reacties van deelnemers

• "Ik vond het een zeer waardevolle aanvulling voor ons leesonderwijs! Fijn om dit te hebben meegemaakt."
• "Dank, heb de cursus met veel plezier gevolgd en het boek van Jos Walta is leesbaar en bruikbaar. (En ik ben zelf ook weer meer gaan lezen!)"