Taalpunt

Taalpunt in bibliotheek Terneuzen, Hulst en Oostbuirg

Bij het Taalpunt kan iedereen terecht die beter wil leren lezen en schrijven. Ook (nieuwe) vrijwilligers kunnen er terecht. Het Taalpunt bevat een collectie boeken en andere materialen voor (hulpverleners aan) volwassen laaggeletterden en is te bezoeken tijdens openingsuren van de Bibliotheek.

Waar

Er is een Taalpunt in bibliotheek Terneuzen, Oostburg en Hulst. Eén op de negen Nederlanders tussen de 16 en de 65 jaar heeft moeite met het lezen, begrijpen en gebruiken van relatief eenvoudige teksten. Taalpunten helpen deze mensen om iets aan deze achterstand te doen. Het taalpunt is te bezoeken tijdens openingstijden van de Bibliotheek.

Wat

In het Taalpunt vind je:

  • boeken over grammatica en spelling
  • (beeld)woordenboeken
  • leesboeken
  • de Start!krant, de begrijpelijkste krant van Nederland
  • lesmaterialen
  • informatie van taalaanbieders
  • luisterboeken
  • informatieve boeken in eenvoudige taal

Bij dit aanbod werken Bibliotheek, gemeente, welzijnsorganisaties en andere partners samen. Stichting Lezen en Schrijven geeft bibliotheken ondersteuning via het programma Taal voor het Leven.

Verder kijken

Kijk hier wat de bibliotheek nog meer op het gebied van taal leren te bieden heeft. Ook zijn er andere organisaties die kunnen helpen.