De bibliotheken zijn en blijven toegankelijk. Bekijk de regels volgens de nieuwe richtlijnen.

Geslaagde dictee avond in bibliotheek Terneuzen

Geslaagde dictee avond in bibliotheek Terneuzen

Donderdagavond 8 oktober werd in bibliotheek Terneuzen voor de vijftiende keer het Zeeuws-Vlaams dictee der Nederlandse taal gehouden.

Het dictee, wat eigenlijk in april gepland was, kon nu, met de nodige voorzorgsmaatregelen, doorgaan. Een twintigtal deelnemers, specialisten en liefhebbers, verzamelden zich in de grote zaal van bieb Terneuzen. Nettie de Jonge, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Terneuzen, las het dictee voor.

Deelnemers konden op hun invulblad de voor hun categorie van toepassing zijn de ontbrekende woorden invullen. Schrijver Marc de Smit had weer zijn uiterste best gedaan een uitdagende tekst op te stellen. De titel luidde: Het foute dictee. Enkele woorden voor de liefhebbers waren: geënquêteerd, ver-van-mijn-bedshow en criticasters. De specialisten werden onder andere gevraagd deze woorden juist te spellen: quelea’s, adenoïdenlijdster en bellerophonsbrief.

De uitslag

Categorie liefhebbers:

1 Anneriek van Heugten
2 Kevin Willems
3 Christa Simons

Categorie specialisten:

1 Rein Leentfaar
2 Edward Vanhove
3 Christiane Adams

Van harte gefeliciteerd!

De namen van de winnaars worden bijgeschreven op de wisseltrofeeën, gemaakt door Ilse Brosens, schrijver en illustrator uit Westdorpe.