Tentoonstelling Foute boeken?

Gepubliceerd op: 14 oktober 2019

Huis van het Boek presenteert van 20 oktober 2019 t/m 1 maart 2020 de tentoonstelling Foute boeken?. De tentoonstelling gaat over boeken die door een veranderde tijdgeest en voortschrijdend inzicht niet meer kunnen.Wie leest er nog zijn kinderen Oki en Doki bij de negers voor, of Kuifje in Afrika? Hetzelfde geldt voor boeken waarin joodse kinderen door christenen worden bekeerd of 'heidenen' in Afrika door missie of zending. Ook is er aandacht voor politieke propaganda via kinderboeken tijdens de Tweede Wereldoorlog, veelal via kinderboeken. Het zijn meestal boeken die in enorme oplagen zijn verspreid en die bewust en onbewust ideeën over de medemens in de maatschappij hebben bepaald. Deze 'foute' boeken raken soms verrassend actuele thema’s, zoals racisme, seksisme en antisemitisme.Nederland staat van oudsher bekend als een vooruitstrevend, liberaal en tolerant land dat vrijheid van meningsuiting en van drukpers in de grondwet heeft vastgelegd. In de tentoonstelling Foute boeken? wordt de bezoeker via de thema's politiek, religie en maatschappij bevraagd over de impact van boeken. Wat maakt het zien van deze boeken bij de bezoekers los, wanneer ze de verschillende voorbeelden in hun context van filmpjes, affiches en krantenartikelen zien? Huis van het boek wil met deze interactieve tentoonstelling onderzoeken hoe mensen nu denken over boeken die al lange tijd, en soms nog steeds, onze identiteit en onze ideeën vormen. Staat de bezoeker voor de vrijheid van meningsuiting en drukpers of vindt men dat die te ver gaat en begrensd moet worden?Meer informatie: Huis van het Boek.