Vacatures

vacatures bij Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

Om de bibliotheek van de toekomst vorm te geven en de verwachte uitstroom van collega’s richting pensioen de komende jaren op te vangen, ontstaan er een aantal vacatures.

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is volop in beweging. Digitale ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen dwingen een eigentijdse invulling te geven aan de bibliotheekfuncties lezen, leren en informeren, ontmoeting en debat en cultuur. Door het beschikbaar stellen van de collectie en het organiseren van activiteiten brengen we mensen, informatie, educatie en cultuur samen.

Interesse in één van onderstaande vacatures?
Reageer met motivatie en cv voor 24 mei 2018 naar r.crombeen@bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl, onder vermelding van de betreffende vacature.

Hoofd Bibliotheekvestigingen (36 uur per week)

Het hoofd bibliotheekvestigingen is operationeel verantwoordelijk op het gebied van de organisatie, planning en ontwikkeling van de operationele en personele processen en projecten binnen de vestigingen.

Hoofd Programmamanagement (32 uur per week)

Het hoofd programmamanagement is verantwoordelijk voor het uitbouwen van de plaats van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen in het lokale, regionale, provinciale en landelijke netwerk door het ontwikkelen en onderhouden van contacten met samenwerkende partijen, institutionele klanten of klantgroepen, lokale en regionale overheden.

Programmamaker (32 uur per week)

De programmamaker is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het relatienetwerk op het eigen vakgebied en de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende projecten zoals ‘een leven lang leren’.

HRM-medewerker (8 uur per week)

De HRM medewerker adviseert en ondersteunt het management bij de uitvoering van het HRM-beleid, bijbehorende cao- en personeelsregelingen en het toepassen van arbeidsvoorwaarden en het opleidingsbeleid.

Consulent Boekstart (8 uur per week)

De consulent Boekstart is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van projecten met als doel het stimuleren van taal en (voor)leesplezier bij de jonge ouders en daarmee de taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Medewerker achtergrondcollectie (8 uur per week)

De medewerker achtergrondcollectie heeft de zorg en verantwoording voor het efficiënt en effectief verloop van de gang van de boeken en andere materialen van de bibliotheek. De medewerker zorgt voor het onderhoud van de achtergrondcollectie in fysiek, administratief en logistiek opzicht.