Disclaimer en Privacy Statement

privacy statement en disclaimer bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

In dit Privacy Statement zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken.

Privacy Statement

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil voor de klant waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart. Zij vindt het belangrijk dat de klant haar ervaart en herkent in onder meer: Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoeling die zij zegt te hebben Respect: Zodanig met klanten omgaan dat zij het respect van de bibliotheek ervaren.

1. Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. De door jou verstrekte persoonsgegevens gebruikt Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen om haar producten en diensten te verbeteren en om je zo goed mogelijk te informeren over deze producten en diensten. Als je geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kun je dat kenbaar maken bij de afdeling Klantenservice.

3. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen jegens jou is aangegaan, worden zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

4. Als lid van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.
Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van je lidmaatschapsgegevens van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.
Als je gebruik maakt van de hierboven genoemde landelijke diensten, kun je voor je rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.
Je kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage.

Voorwaarden

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen spant zich in om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen. Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Behoudens deze disclaimer, is Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. Je zal Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van de webpagina, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

© disclaimer mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Cookies

De website Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen maakt geen gebruik van zogenaamde tracking cookies (third party cookies). Jouw bezoek aan de website wordt geregistreerd met een geanonimiseerd statistiekprogramma voor websites.

Foto's

Het is niet altijd mogelijk om toestemming te vragen voor het nemen en plaatsen van foto's op de website. Herken je jezelf op één van de foto's op www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl en heb je hier bezwaar tegen, neem dan contact op met de webredactie. De foto wordt dan zo spoedig mogelijk van de website verwijderd.
E-mailadres: webredactie@biebzvl.nl

Auteursrecht

Deze website is eigendom van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website liggen bij Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. U mag het materiaal op deze site alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Overname van (delen van) de site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en vermelding van de bron (www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl).