Algemene informatie

Bibliotheken in Zeeuws-Vlaanderen

Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is op 1 juli 2004 ontstaan uit het samengaan van vijf afzonderlijke stichtingen. De organisatie telt 15 vestigingen in de gemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst. Ook heeft bijna elke basisschool een samenwerkingsverband met de bibliotheek.

De Bibliotheek levert op het gebied van media voor iedereen in het werkgebied een goed bereikbare voorziening van informatie, educatie, kunst & cultuur en lezen & ontmoeting.

De Bibliotheek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22055415. Het btw nr. is NL 81.32.20.476 B01.

De Bibliotheek is een basisvoorziening die zich al lang niet meer uitsluitend bezighoudt met het uitlenen van boeken en andere materialen maar zich ook steeds meer, zowel schriftelijk als in digitale vorm, ontwikkelt als een spin in het informatienetwerk.

Een organisatie die veelal wordt benut door en samenwerkt met het onderwijs, belangenverenigingen van ouderen en andere instellingen en organisaties. En een voorziening die meer en meer ook een culturele rol vervult door het organiseren van activiteiten zoals lezingen en exposities.


Contact

contact

Kantoor en correspondentieadres: Meester F.J. Haarmanweg 50 4538 AS Terneuzen
Telefoon: 085 086 8100
E-mail: secretariaat@biebzvl.nl


  • Jaarverslag 2023

  • Jaarverslag 2020

  • Jaarverslag 2021

  • Jaarverslag 2022

  • Jaarverslag 2019

  • Jaarverslag 2018

  • Jaarverslag 2017


ANBI

Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen heeft de erkende ANBI- en CI-status, waarmee het officieel wordt aangemerkt als een goed doel, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Meer informatie.