Samenwerking Scalda en de Zeeuwse Bibliotheken

Gepubliceerd op: 1 december 2023 11:55

Maandag 27 november 2023 is door de directeuren van Scalda en de Zeeuwse Bibliotheken in Middelburg een samenwerkingsovereenkomst getekend. In deze driejarige samenwerking gaan we de leesmotivatie versterken onder de mbo-studenten en een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en toekomstmogelijkheden van studenten.

Goed kunnen lezen is van levensbelang voor iedereen. Het is de sleutel tot persoonlijke groei en carrièrekansen. Tegelijkertijd lezen sommige jongeren nauwelijks. Daarom hebben de Bibliotheken in Zeeland en Scalda besloten samen te gaan werken om studenten aan het lezen te krijgen. Door gezamenlijke inspanningen willen de betrokken partijen een leescultuur creëren waarin mbo-studenten worden aangemoedigd om regelmatig boeken te lezen.

Samenwerking

De samenwerking tussen de Zeeuwse Bibliotheken en Scalda past binnen het landelijke programma De Bibliotheek op school van Stichting Lezen, waarin samenwerking tussen bibliotheken en het onderwijs centraal staat. Het onderwijs kan een grote bijdrage leveren door lezen een belangrijke plek te geven in de lessen, door aantrekkelijke en leuke boeken in de school te presenteren en door ervoor te zorgen dat docenten weten hoe ze studenten kunnen motiveren om te lezen. De bibliotheek kan populaire boeken leveren en hun leesconsulenten kunnen docenten helpen met hun aanpak in de klas.
Er is al veel onderzoek gedaan naar manieren waarop jongeren gestimuleerd kunnen worden om te gaan lezen; we weten wat werkt. Het programma is er voor alle studenten, met speciale aandacht voor studenten die later in basisscholen of op kinderdagverblijven gaan werken en voor studenten van wie Nederlands niet de moedertaal is.