De Bibliotheken zijn weer open voor publiek. Alleen voor het lenen en inleveren van boeken en andere materialen. Afspraken en werkwijze kunnen per locatie verschillen. Ook worden andere openingstijden gehanteerd dan de gebruikelijke. Klik hier voor meer informatie.

AVI voor ouders

AVI voor ouders

Scholen gebruiken AVI om de technische leesvaardigheid van individuele leerlingen te bepalen, uitgevers om de moeilijkheidsgraad van hun (eerste) leesboeken te bepalen en de bibliotheken om hun collectie eerste leesboeken te ontsluiten.

AVI is de afkorting van Analyse van Individualiseringsvormen. Dit systeem heeft als doel het leesonderwijs te individualiseren.

Bibliotheken willen ouders en grootouders een houvast bieden: welk boek past bij het leesniveau van hun kind. Maar vooral willen wij benadrukken dat AVI een hulpmiddel is en geen doel op zich. Het belangrijkste criterium zou in onze ogen de interesse en het leesplezier van het kind zelf moeten zijn.

Speciaal voor ouders hebben wij onderstaande folder geschreven, die in gedrukte vorm ook in de bibliotheekvestigingen aanwezig is.

Foto: Lezende jongen in Bibliotheek Brinkhuis Laren