Lees- en mediaconsulent

De lees- en mediaconsulenten van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

De samenwerking tussen de leesconsulenten van de bibliotheek, én de leescoördinator van de school is een essentieel onderdeel van samenwerking in het kader van de Bibliotheek op school.

De lees-mediaconsulenten onderhouden de collectie van de schoolbibliotheken. Ze ondersteunen leerkrachten en ouders bij de ontwikkeling van het lees- en mediabeleid. Daarnaast staan ze in contact met leerlingen door media-educatie en leesbevorderingsactiviteiten in de klas.

De functie maakt onderdeel uit van de aanpak de Bibliotheek op School. Het inzetten van de leesconsulent heeft als doel een bijdrage te leveren aan het leesplezier en daarmee aan de taal- en leesontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Jaarlijks wordt er op grond van de monitor-uitslag een schoolgebonden activiteitenplan opgesteld in samenwerking met de leescoördinator. De leesconsulenten voeren activiteiten uit op en vóór de school. De leescoördinator ondersteunt het team op school.

De lees- mediaconsulenten van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

Even voorstellen

De lees- en mediaconsulenten van Zeeuws-Vlaanderen zijn:

  • Marleen van Kouteren
  • Jessica Willemkens-Lammens*
  • Elma Visman-Simons
  • Ellen van Eenennaam-Pijpers
  • Eline Dingenouts*
  • Daniëlle Buijze
  • Maxime Kock
  • Nadja Debacker
  • Sanne Thijs

Zij ondersteunen leerkrachten binnen de basisschool bij de uitvoering van het lees-, taal- en mediabeleid door activiteiten te faciliteren, te organiseren en te ondersteunen. De Lees- en mediaconsulent is de vertegenwoordiger van de Bibliotheek binnen de basisschool. Hij of zij voert (project)werkzaamheden uit met het accent op leesbevordering en mediawijsheid in relatie tot leesbevordering.

*Gecertificeerd MediaCoach

Zowel Jessica als Eline zijn gecertificeerd MediaCoach.
We leven in een wereld vol met media!

Kinderen zijn steeds jonger online via (spel)computers, tablets of zelfs mobiele telefoons. Het wordt steeds moeilijker om te weten wat zij online doen en om hen daarbij te begeleiden. Het betekent dat kinderen steeds jonger zelfstandig beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld het plaatsen van berichten of foto's, over hun eigen gedrag online maar ook over hoe zij reageren wanneer de media hun emoties aanspreken.

Het is dus van belang dat kinderen niet alleen mediakennis krijgen aangeboden, maar dat zij bijvoorbeeld ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hún online wereld. Ze moeten het zelf doen!

Mediawijsheid is de combinatie van kennis, vaardigheden en mentaliteit die mensen nodig hebben om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in deze fundamenteel gemedialiseerde wereld. Mediawijsheid maakt deel uit van digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid wordt zo goed als zeker een vast onderdeel van het curriculum binnen het basisonderwijs. De komende jaren zal Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) kerndoelen voor digitale geletterdheid ontwikkelen, in samenwerking met leraren, vakdidactici, scholen en onderwijsorganisaties. Naar verwachting zijn die kerndoelen uiterlijk begin 2025 helemaal klaar. Eind 2023 zullen de conceptkerndoelen, waarmee scholen dan al aan de slag kunnen, gereed zijn.

Dat vooruitzicht noodzaakt scholen tot een volgende stap in hun ontwikkeling. Die stap houdt in dat ze van ad-hocoplossingen overgaan naar een structurele inbedding van digitale geletterdheid.

Onze gecertificeerde mediacoaches Jessica Willemkens en Eline Dingenouts houden zich bezig met de vraag hoe zij scholen en leerkrachten begeleiding en inspiratie kunnen bieden bij mediaonderwijs en media-opvoeding.

Meer weten? Mail naar jeugd@biebzvl.nl

Verdieping

Enkele malen per jaar wordt er een studiebijeenkomst georganiseerd, waaraan alle leescoördinatoren uit het werkgebied kunnen deelnemen. Naast verdieping van een onderwerp op het gebied van lezen of mediawijsheid, is er ruimte voor het delen van ervaringen. Ook wordt er jaarlijks een netwerk- en informatiebijeenkomst voor de leescoordinatoren georganiseerd. Op deze manier worden kennis en ervaringen uitgewisseld. 

Hieronder een impressie van de taken