Lees- en mediaconsulent

De lees- en mediaconsulenten van Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

De samenwerking tussen de leesconsulenten van de bibliotheek, én de leescoördinator van de school is een essentieel onderdeel van samenwerking in het kader van de Bibliotheek op school.

De functie maakt onderdeel uit van de aanpak de Bibliotheek op School. Het inzetten van de leesconsulent heeft als doel een bijdrage te leveren aan het leesplezier en daarmee aan de taal- en leesontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

Jaarlijks wordt er op grond van de monitor-uitslag een schoolgebonden activiteitenplan opgesteld in samenwerking met de leescoördinator. De leesconsulenten voeren activiteiten uit op en vóór de school. De leescoördinator ondersteunt het team op school.

Even voorstellen

De lees- en mediaconsulenten van Zeeuws-Vlaanderen zijn:

  • Marleen van Kouteren
  • Jessica Willemkens-Lammens
  • Elma Visman-Simons
  • Ellen van Eenennaam-Pijpers
  • Eline Dingenouts
  • Daniëlle Buijze

Zij ondersteunen leerkrachten binnen de basisschool bij de uitvoering van het lees-, taal- en mediabeleid door activiteiten te faciliteren, te organiseren en te ondersteunen. De Lees- en mediaconsulent is de vertegenwoordiger van de Bibliotheek binnen de basisschool. Hij of zij voert (project)werkzaamheden uit met het accent op leesbevordering en mediawijsheid in relatie tot leesbevordering.

Verdieping

Enkele malen per jaar wordt er een studiebijeenkomst georganiseerd, waaraan alle leescoördinatoren uit het werkgebied kunnen deelnemen. Naast verdieping van een onderwerp op het gebied van lezen of mediawijsheid, is er ruimte voor het delen van ervaringen. Ook wordt er jaarlijks een netwerk- en informatiebijeenkomst voor de leescoordinatoren georganiseerd. Op deze manier worden kennis en ervaringen uitgewisseld. 

Hieronder een impressie van de taken