Samen zorgen wij voor de beste kansen van ieder kind!

De bibliotheken in Zeeland hebben een film laten maken over hun aanbod op het gebied van jeugdeducatie. We laten zien dat de Bibliotheek bruist, samenwerkt, zich richt op verschillende doelgroepen en overal te vinden is!

De Bibliotheken in Zeeland geven kinderen en jongeren, ouders en professionals de inspiratie voor een leven lang lezen. Samen zorgen wij voor de beste kansen voor ieder kind.

Opgroeien tussen boeken, dagelijks voorlezen thuis en op school, genieten van een mooi verhaal en dit delen met anderen. Wat zou het mooi zijn als we kinderen in aanraking kunnen brengen met taal en verhalen. Hen helpen om lezers te worden. Helaas ziet de werkelijkheid er vaak anders uit.

Nederlandse jongeren zijn de minst gemotiveerde lezers van Europa. Maar liefst een kwart van onze 15-jarigen nu, loopt het risico op laaggeletterdheid later.
De woordenschat van een kleuter die thuis niet is voorgelezen is vaak vele malen kleiner dan die van een kind dat taalrijk is opgevoed. Zo begint een kind al met een ongelijke kans aan de schoolloopbaan.

1 op de 6 volwassen Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Dit heeft vaak grote gevolgen voor het begrijpen van informatie, de zelfredzaamheid en het sociale leven. Ook vinden laaggeletterden minder snel een baan en hebben zij minder grip op hun geldzaken en gezondheid.

Om van kinderen en jongeren vaardige lezers te maken is doorlopende aandacht voor lezen en leesplezier onmisbaar.

Ouders halen het BoekStart koffertje op in de bibliotheek

Als Bibliotheek starten we zo vroeg mogelijk, door daar te zijn waar jonge ouders ook zijn, zoals op het consultatiebureau. De BoekStartcoach komt wekelijks op het consultatiebureau en ondersteunt de jeugdarts en -verpleegkundige door met ouders in gesprek te gaan en gerichte voorleesondersteuning te bieden. Zo bouwt de BoekStartcoach een nauwe band op met ouders en wordt de coach een vertrouwd gezicht, ook in de Bibliotheek. Het blijkt dat vooral laagtaalvaardige ouders hierdoor makkelijker naar de Bibliotheek gaan.

Ouders ontvangen, ongeveer drie maanden na de geboorte van een baby, van de gemeente een speciale waardebon voor het BoekStartkoffertje. Met deze bon kunnen ouders naar de Bibliotheek in de buurt, om hun baby lid te maken en het gratis BoekStartkoffertje te ontvangen. In de BoekStarthoek in de bibliotheek kunnen ze samen leuke, nieuwe boekjes ontdekken.

Dreumesen en peuters zijn dol op prentenboeken en voorlezen. De Bibliotheek organiseert wekelijks inspirerende activiteiten voor ouder, kind en professional zowel in de Bibliotheek als op locatie.
BoekStart in de kinderopvang is een leesbevorderingsprogramma voor de kinderopvang om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen. De voorleesconsulent of consulent BoekStart ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvang, met een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

Ouders hebben thuis een sleutelrol in de ontwikkeling van hun kind. Maar veel ouders vinden het lastig om voor te lezen. Taalachterstanden zijn op oudere leeftijd haast niet meer terug te dringen. Ook is het moeilijk om de achterstand binnen de reguliere schooltijden in te lopen.
Met het voorleestraject van de bibliotheek krijgt een gezin een half jaar begeleiding om actief aan de slag te gaan met lezen en taal. De ouders krijgen van de voorleesvrijwilliger handvatten aangereikt, zodat ze het voorlezen kunnen voortzetten. De vrijwilliger laat zien hoe eenvoudig en leuk het is om samen te lezen. In Zeeland werken we met de programma’s Taalvisite en De Voorleesexpress. Op deze manier helpen we kinderen in een vroege levensfase - 2 tot 8 jaar - met taal en lezen. De kinderen die we helpen, zullen in hun verdere (school)carrière minder begeleiding nodig hebben en de verwachting is dat ze beter zullen presteren in de maatschappij.

Op de basisschool leren kinderen lezen. Maar wat als het niet vanzelf gaat?

mediawijs worden met de bibliotheek

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Door de samenwerking met meer dan 150 scholen in het Zeeuwse Primair Onderwijs bereiken we leerlingen, leerkrachten en ouders. We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. Bij mediawijsheid gaat om het bewust, kritisch en actief inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen.

De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees-mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving. Zo zorgen we er samen voor dat leerlingen met plezier lezen, meer gaan lezen en er beter in worden!

Een van de sleutelmomenten in het onderwijs is de overstap van groep 8 naar de brugklas. Ook hier blijft aandacht voor leesplezier belangrijk. Het is essentieel om aan te sluiten bij de interesses van leerlingen en hen te helpen om te blijven lezen. Zo bereiden we onze jongeren voor op een kansrijke toekomst.