De Bibliotheken zijn open. De leestafel, de printer en de internet pc’s zijn weer in gebruik. Klik hier voor meer informatie.

In Zeeuws-Vlaanderen zijn veel instanties en particuliere bedrijven actief die willen helpen bij taalontwikkeling.